Εγκρίθηκαν από την Περιφέρεια Β.Α. «17» επιπλέον επενδύσεις καινοτομίας για την αξιοποίηση νέων ιδεών

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Στο πλαίσιο της προσκλήσεως του Επιχειρησιακού Προγράμματος Β. Αιγαίο 2014-2020 της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ενεργοποιήθηκε πρόγραμμα με τίτλο: “Ενίσχυση υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων για την αξιοποίηση πατεντών, καινοτομιών και νέων παραγωγικών / επιχειρηματικών ιδεών για την βελτίωση της παραγωγικής τους δραστηριότητας ή / και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων”. Ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου υπέγραψε την έγκριση επιπλέον 17 επενδύσεων που προέκυψαν από την διαδικασία αξιολόγησης ενστάσεων. Με την εν λόγω απόφαση εγκρίθηκαν, συνολικά 42 προτάσεις προϋπολογισμού 6.339.690,1€ που θα χρηματοδοτηθούν συνεπώς διετέθησαν επιπλέον 3.339.690,1€ των αρχικά προγραμματιζόμενων πόρων του προγράμματος.

Ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου δήλωσε: «Η ενίσχυση της υγιούς και καινοτόμου επιχειρηματικότητάς αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για την Περιφέρεια μας και προς τούτο προχωρήσαμε σε υπερδέσμευση του προγράμματος μας και στήριξη των επενδύσεων που εκτιμάται πως θα φέρουν σημαντικές προοπτικές για τα νησιά μας, ενώ προς την ίδια κατεύθυνση θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε και στην νέα προγραμματική περίοδο 2021 -2027 που βρίσκεται σε τελική φάση υποβολής και έγκρισης».

Follow us on social media

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο