Δήμος Δυτικής Λέσβου | «Εκ νέου δυνατότητα στους πολίτες για αίτηση διόρθωσης τ.μ.»

ΔΥΤΙΚΗ ΛΕΣΒΟΣ

Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου ενημερώνει ότι με την ψήφιση του Ν. 4915/2022 άρθρο 18 (ΦΕΚ 63Α ), δίνεται εκ νέου η δυνατότητα σε όσους πολίτες δεν κατόρθωσαν να αιτηθούν τη διόρθωση τ.μ. των ακινήτων τους με τους προηγούμενους νόμους (Ν. 4647/2019, Ν. 4674/2020 και Ν. 4830.2021) υποβολής δηλώσεων στοιχείων για τον καθορισμό επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτων.

Οι υπόχρεοι σε δήλωση για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου, προκειμένου να υπολογισθούν επ΄ αυτού φόροι, τέλη και εισφορές προς τους ΟΤΑ α΄ βαθμού, που μέχρι σήμερα δεν έχουν υποβάλει ή έχουν υποβάλει ανακριβή δήλωση, υποβάλλουν δήλωση με τα ορθά στοιχεία, το αργότερο μέχρι τις 30-06-2022.

Η ηλεκτρονική «ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ Τ.Μ. ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΤΑ», στη διεύθυνση http://tetragonika.govapp.gr/ θα είναι διαθέσιμη ξανά από Τρίτη 26-04-2022 έως και τις 30-06-2022 και θα δέχεται ηλεκτρονικά δηλώσεις με χρήση των κωδικών taxisnet.

Η διαδικασία υποβολής και της παρακολούθησης της δήλωσης παραμένει η ίδια. Οι πολίτες μπορούν να αναζητήσουν την αίτηση στο τμήμα εσόδων και να την υποβάλλουν στο πρωτόκολλο του Δήμου σε ως και μέρες λειτουργίας για το κοινό.

Follow us on social media

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο