Δήμος Μυτιλήνης | Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ενοικίαση δωματίων για την προσωρινή στέγαση αστέγων του Δήμου

Photo by Engin Akyurt

Η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πρόνοιας ενημερώνει ότι έχει αναρτηθεί στη ιστοσελίδα του Δήμου Μυτιλήνης (www.mytilene.gr), η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και η μελέτη για την «Ενοικίαση δωματίων ξενοδοχείων ή ενοικιαζόμενων δωματίων για την προσωρινή στέγαση άστεγων του Δήμου Μυτιλήνης». Το ύψος της δαπάνης είναι 5.000 ευρώ και αφορά τα έτη 2022 και 2023. Η ανάθεση θα γίνει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, με κριτήριο την πλέον οικονομική προσφορά μόνο με βάση της τιμής και ειδικότερα: το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης για την προσφερόμενη υπηρεσία. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να ενημερωθούν από την ιστοσελίδα…

Περισσότερα