Μονόδρομος η δια περιφοράς συνεδρίαση της Τρίτης (24/11/2020)

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Με αφορμή τις ανακοινώσεις δημοτικών παρατάξεων της αντιπολίτευσης του Δήμου Μυτιλήνης, με τις οποίες υποβάλλουν το αίτημα στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου να αναβληθεί η προσεχής συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Τρίτης 24-11-2020, επειδή αυτή θα γίνει δια περιφοράς και να ορισθεί νέα ημερομηνία διεξαγωγής της με τηλεδιάσκεψη, η Δημοτική Αρχή και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης, δηλώνουν τα εξής:

α) Ουδέποτε υπήρξε απροθυμία διεξαγωγής των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη προκρίνοντας έναντι αυτής, την διεξαγωγή συνεδριάσεων δια περιφοράς.

β) Από την πρώτη στιγμή που απαγορεύτηκαν οι δια ζώσης συνεδριάσεις, καταβλήθηκε προσπάθεια να οργανωθούν οι συνεδριάσεις με τηλεδιάσκεψη, φροντίζοντας να εξασφαλιστεί η τεχνική τους υποδομή για την επιτυχία τους.

γ) Με πρωτοβουλία του ίδιου του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, υπό την άρτια τεχνική καθοδήγηση του τμήματος μηχανοργάνωσης του Δήμου, προσκλήθηκαν επανειλημμένως οι επικεφαλείς των δημοτικών παρατάξεων και οι δημοτικοί τους σύμβουλοι, να λάβουν μέρος σε δοκιμαστικές εικονικές συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη, παρουσιάζοντας τις τεχνικές προϋποθέσεις αυτής, για να ξεκινήσει η εφαρμογή της, χωρίς δυστυχώς να υπάρξει η συμμετοχή και η ανταπόκριση που ελπίζαμε, ώστε να διασφαλιστεί η επιτυχία του εγχειρήματος.

Μετά ταύτα ήταν μονόδρομος ο προγραμματισμός και της τρέχουσας συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου της 24-11-20 και πάλι δια περιφοράς, ως νόμιμη εναλλακτική διαδικασία σύγκλησης του οργάνου.

Σκοπός της Δημοτικής Αρχής είναι μέσα στις πρωτόγνωρες συνθήκες υγειονομικής κρίσης που βιώνουμε, να περιφρουρήσει την προαγωγή του Δημοτικού έργου σε συνθήκες δημόσιας λογοδοσίας και δημοκρατικής λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου, υπό την προϋπόθεση όμως ότι θα περιφρουρηθεί η κυβερνησιμότητα του οργάνου στην λήψη των αποφάσεων του.

Υπό το πρίσμα των παραπάνω αναγκαίων προϋποθέσεων, η Δημοτική Αρχή, προγραμματίζει την διεξαγωγή της επόμενης συνεδρίασης με τηλεδιάσκεψη, ευελπιστώντας ότι δεν θα υπάρξουν προβλήματα απαρτίας και επιτυχούς διεξαγωγής της, γεγονός που θα ακύρωνε στην πράξη τα θετικά οφέλη της διαδικασίας αυτής.

Follow us on social media

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο