Οδηγίες προς τους πολίτες για τις καύσεις ενόψει της λήξης της αντιπυρικής περιόδου στις (31/10)

Βαίνοντας προς τη λήξη της αντιπυρικής περιόδου και με γνώμονα ότι από 01-11-2021 θα επιτρέπονται οι καύσεις χωρίς την άδεια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, προκείμενου να αποφευχθούν φαινόμενα εκδήλωσης περιστατικών σε υπολείμματα καλλιεργειών και δενδρώδεις καλλιέργειες που μπορεί να εξελιχθούν σε πυρκαγιές προκαλώντας ζημίες σε ιδιωτικές και δημόσιες περιουσίες, εφίσταται η προσοχή στους πολίτες που σκοπεύουν να εκτελέσουν εργασίες στην ύπαιθρο, ότι οι καύσεις διέπονται από νομοθετικό πλαίσιο και περιορισμούς τους οποίους οφείλουν να γνωρίζουν, λαμβάνοντας και τα αντίστοιχα-απαραίτητα μέτρα.

Πιο συγκεκριμένα: Σε περίπτωση που εκδηλωθεί πυρκαγιά από πρόθεση ή αμέλεια ο υπαίτιος διώκεται ποινικά σύμφωνα με το άρθρο 265 του Ποινικού Κώδικα (όπως κωδικοποιήθηκε με το Ν. 4619/2019) και διενεργείται εις βάρος του σχετική δικογραφία, ενώ επιπρόσθετα όπου προβλέπεται επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο σύμφωνα με τα ισχύοντα στην 19η /2020 Πυροσβεστική Διάταξη.

Επιπρόσθετα ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 4 της Υπουργικής Απόφασης Αριθμ. 15005 οικ. Φ.700.9/2021 ΦΕΚ 1923/Β/13-5-2021 που αφορά Έγκριση της υπ’ αρ. 9/2021 πυροσβεστικής διάταξης: «Επιτρέπεται η καύση υπολειμμάτων των κλαδεμάτων σε σωρό στις μόνιμες καλλιέργειες (δενδρώνες), συμπεριλαμβανομένων ελαιώνων και αμπελώνων κατά τη χρονική περίοδο από 1η Νοεμβρίου εκάστους έτους έως και την 30η Απριλίου του επομένου έτους, σε εκτάσεις που βρίσκονται σε δάση ή δασικές εκτάσεις ή σε ακτίνα τριακοσίων (300) μέτρων από αυτές, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις και τα προληπτικά και λοιπά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας», ήτοι: 2.1. Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να ενημερώνεται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία την προηγούμενη ημέρα της καύσης (μετά τη 12η μεσημβρινή), για τις αναμενόμενες καιρικές συνθήκες που θα επικρατούν την ημέρα της καύσης, προκειμένου να λάβει γνώση σχετικά με τη δυνατότητα διενέργειας της καύσης.

2.2. Η διενέργεια καύσης αποφεύγεται, όταν οι επικρατούσες τοπικές καιρικές συνθήκες την ημέρα της καύσης ευνοούν έναρξη και ταχεία εξάπλωσης πυρκαγιάς. 2.3. Κατά το κόψιμο – κλάδεμα θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα ώστε να μην προκαλούνται σπινθήρες από μηχανικά μέσα, όπως καταστροφείς, εξατμίσεις, κ.λπ. 2.4. Τηρούνται ικανές αποστάσεις των προς καύση υλικών από, στύλους και πυλώνες μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, στύλους τηλεπικοινωνιών και φωτισμού, εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, υγραερίου, υγρών καυσίμων, άλλων εύφλεκτων υλικών και όρια ιδιοκτησίας.

2.5. Δημιουργείται ψιλή ζώνη με άροση ή προωθητήρα πλάτους τουλάχιστον δέκα (10) μέτρων γύρω από την υπό καύση περιοχή, όταν αυτή απέχει λιγότερο από τριακόσια (300) μέτρα από δάση ή/δασικές εκτάσεις και στις λοιπές περιπτώσεις ζώνη τουλάχιστον τριών (3) μέτρων.

2.6. Η υπό καύση έκταση τεμαχίζεται με άροση ή άλλο τρόπο, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ο έλεγχός της, όταν η περιοχή απέχει λιγότερο από τριακόσια (300) μέτρα από δάση ή δασικές εκτάσεις.

2.7. Τηρείται απόσταση της εστίας φωτιάς τουλάχιστον τριών μέτρων από κτιριακές ή άλλες εγκαταστάσεις ή όρια ξένης ιδιοκτησίας.

2.8. Υφίσταται επόπτευση καθ’ όλη τη διάρκεια της καύσης.

2.9. Εξασφαλίζεται επαρκής ποσότητα νερού, τουλάχιστον διακοσίων (200) λίτρων νερού ή άλλων μέσων (υδροφόρων, γεωργικών ελκυστήρων, πτυοσκάπανων κ.λπ.), για την αποτελεσματική καταστολή της φωτιάς, εάν αυτό καταστεί δυνατό.

2.10. Επακολουθεί σβήσιμο της φωτιάς, κάλυψη των υπολειμμάτων της καύσης με αδρανή υλικά και ενδελεχής έλεγχος για διαπίστωση πλήρους κατάσβεσης, ενώ όπου είναι δυνατό να ενσωματώνεται η στάχτη εντός δύο ημερών από την καύση. Εφιστούμε την προσοχή όλων όσων πρόκειται να κάψουν κλαδιά στα κτήματά τους να συμμορφωθούν με τα παραπάνω, λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα ώστε να αποφευχθούν δυσάρεστες καταστάσεις. Δεν επιτρέπεται ο εφησυχασμός ότι δεν υπάρχει κίνδυνος λόγω υγρασίας. Επισημαίνουμε δε ότι ο συνδυασμός “υπερεκτίμηση των δυνάμεών μας” και “υποτίμηση της φωτιάς” είναι αποδεδειγμένα καταστροφικός».

Follow us on social media

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο