Επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων από το Επιμελητήριο Λέσβου

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΣΒΟΥ

Επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης για 300 άνεργους, υλοποιεί το Επιμελητήριο Λέσβου. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της Πράξης «Βελτίωση Δεξιοτήτων στο Βόρειο Αιγαίο» θα υλοποιήσει ενέργειες, συμβουλευτικής και θεωρητικής κατάρτισης σε οριζόντιες και εξειδικευμένες επαγγελματικές δεξιότητες 300 ωρών, πιστοποίηση σε 2 εξειδικευμένα εκπαιδευτικά αντικείμενα καθώς και 150 ώρες πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις και φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

Οι ωφελούμενοι με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα 2.250 €.

Οι ενέργειες της πράξης αφορούν 300 άνεργους, της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου, εγγεγραμμένους στα Μητρώα Ανέργων της Δ.ΥΠ.Α., με κάρτα ανεργίας σε ισχύ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι που θα τους βοηθήσουν να αποκτήσουν πρόσθετες γνώσεις και δεξιότητες, με δυνατότητα πιστοποίησης με στόχο την κινητοποίηση τους και την είσοδο ή επανείσοδό τους στην αγορά εργασίας.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ξεκίνησε την Παρασκευή 05/04/2024 και ολοκληρώνεται την Πέμπτη 25/04/2024 23:59:59. Η υποβολή της αίτησης γίνεται μόνο ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://katartisi-lesvos.gr/

Για αναλυτικές πληροφορίες, καλείστε να συμβουλευτείτε την Πρόσκληση Ωφελούμενων Ανέργων που βρίσκεται αναρτημένη στην ανωτέρω ιστοσελίδα όπως επίσης και στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Λέσβου https://www.lesvos-chamber.com/#/

Πηγή : ertnews.gr

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο