Έγκριση χρηματοδότησης δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού του Δήμου Μυτιλήνης ύψους 1,6 εκ. ευρώ

Εγκρίθηκε από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης η ένταξη του έργου «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Μυτιλήνης» συνολικού προϋπολογισμού 1.609.833,17 ευρώ στο πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός 2021 – 2027», που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Το έργο περιλαμβάνει τέσσερις παρεμβάσεις, οι οποίες είναι:

Έξυπνες διαβάσεις πεζών και φιλικές προς ΑμεΑ

Αφορά στην εγκατάσταση συστήματος έξυπνης διάβασης σε 33 σημεία στην πόλη της Μυτιλήνης και σε οικισμούς του Δήμου, που ανιχνεύει πεζούς που πρόκειται να διασχίσουν τη διάβαση και ενεργοποιεί φωτισμό τύπου LED ενισχύοντας την οριζόντια σήμανση της πεζοδιάβασης. Το σύστημα περιλαμβάνει, επίσης, κατακόρυφες πινακίδες σηματοδότησης LED, αλλά και σύστημα καταμέτρησης και ανάλυσης κυκλοφοριακών στοιχείων, με τους κατάλληλους αισθητήρες και το λογισμικό.

Έξυπνοι κάδοι απορριμμάτων

Αφορά στην εγκατάσταση 250 αισθητήρων σε υφιστάμενους ή νέους κάδους απορριμμάτων, που θα επιτρέπουν την συλλογή και μετάδοση προς το κέντρο ελέγχου, σε πραγματικό χρόνο, στοιχείων σχετικά με το επίπεδο πλήρωσής τους και άλλα στατιστικά.

Ολοκληρωμένη υποδομή προστασίας από κυβερνο-επιθέσεις και παροχή συστήματος τηλε-εργασίας

Αφορά στην ανανέωση και αναβάθμιση των υπηρεσιών ασφαλείας των ψηφιακών υποδομών του Δήμου και ειδικότερα, του δικτύου, των διακομιστών, των εφαρμογών με δημόσια πρόσβαση και τις τελικές συσκευές των χρηστών.

Κεντρική ενιαία πλατφόρμα διαχείρισης – συλλογής δεδομένων δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού του Δήμου

Εντάσσεται στον άξονα «Ενίσχυση ψηφιακών υποδομών» και αφορά την υιοθέτηση μιας οριζόντιας πλατφόρμας έξυπνης πόλης, η οποία αφενός συνδέει όλες τις υπό ανάπτυξη σχετικές εφαρμογές του Δήμου, ώστε να λειτουργούν κάτω από ένα ενιαίο Πληροφοριακό Περιβάλλον, και αφετέρου να συνδέει τα δεδομένα από διάφορα συστήματα παρακολούθησης πληροφοριών.

Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης Παναγιώτης Χριστόφας δήλωσε σχετικά: «Η ένταξη των δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού του Δήμου Μυτιλήνης στο πρόγραμμα “Ψηφιακός Μετασχηματισμός 2021 – 2027” μας παρέχει τους πόρους για την υλοποίηση του βασικού κορμού του σχεδίου μας για έναν “Ψηφιακό Δήμο”. Οι σύγχρονες διαδικασίες λήψης αποφάσεων, διαμόρφωσης πολιτικών και διαχείρισης της καθημερινότητας του Δήμου περνάνε μέσα από την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και είναι πλέον στο χέρι μας, αξιοποιώντας αυτούς τους πόρους χωρίς καθυστέρηση, να κάνουμε βήματα προς την κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού του Δήμου Μυτιλήνης προς όφελος των κατοίκων και των επισκεπτών του».

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο