Απάντηση Μουτζούρη σε Χατζηκομνηνό για το Κοινωνικό Παντοπωλείο

Σε απάντηση των όσων αναληθών ανέφερε ο Περιφερειακός Σύμβουλος, κ. Αριστείδης Χατζηκομνηνός, κατά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της 21.12.2022, για το θέμα της επιλογής του Αναδόχου της προμήθειας τροφίμων του «Κοινωνικού Παντοπωλείου», που αποτελούν συκοφαντικές αιτιάσεις σε βάρος της Περιφέρειας και του ίδιου του Περιφερειάρχη, και προς αποκατάσταση της αλήθειας από την πλήρως διαστρεβλωμένη εικόνα, που παρουσίασε ο ανωτέρω, και με τη ρητή επιφύλαξη του κ. Περιφερειάρχη για κάθε νόμιμο δικαίωμά του, διευκρινίζονται τα ακόλουθα: 1) Η προσφορά της εταιρείας «Ν. Ναυρινιάδης και Σια Ε.Ε.» με έδρα τα Σεβαστειανά…

Περισσότερα