Παράταση της διάρκειας ισχύος των αδειών χρήσης νερού από την Διεύθυνση Υδάτων Βορείου Αιγαίου

Η Διεύθυνση Υδάτων Βορείου Αιγαίου ενημερώνει ότι, με βάση το έγγραφο ΥΠΕΝ/ΔΠΔΥΠ/5532/51/20.01.2022 του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο χρόνος ισχύος των αδειών χρήσης νερού ορίζεται έως το τέλος του 2024. Ειδικότερα, η διάρκεια ισχύος των αδειών χρήσης νερού, που έχουν ήδη εκδοθεί από τη Διεύθυνση Υδάτων Βορείου Αιγαίου από το 2006 έως και σήμερα, ανεξάρτητα από την αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης της άδειας, παρατείνεται αυτοδίκαια έως τις 31.12.2024. Αυτό σημαίνει ότι η άδεια χρήσης νερού θα έχει ισχύ έως την ανωτέρω ημερομηνία, χωρίς ο/η δικαιούχος της να υποχρεούται να προβεί σε…

Περισσότερα