Ανακοίνωση από το Μουσικό Σχολείο Μυτιλήνης για την έναρξη προθεσμίας εγγραφής στην Α` Γυμνασίου

Το Μουσικό Σχολείο Μυτιλήνης ανακοινώνει την έναρξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης εγγραφής στην Α’ τάξη Γυμνασίου, σύμφωνα με την Αρ. Πρωτ. 44215/Δ2/25-04-2024/ΥΠΑΙΘ «Διαδικασία εισαγωγής μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2024-2025».

Εισαγωγή μαθητών στην Α’ Τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2024-2025

Η αίτηση εγγραφής απευθύνεται σε μαθητές απόφοιτους Δημοτικών Σχολείων- μαθητές της ΣΤ’ τάξης- οι οποίοι επιθυμούν να φοιτήσουν στο Μουσικό Σχολείο Μυτιλήνης, εφόσον επιτύχουν στις εξετάσεις που θα διενεργηθούν για την επιλογή τους.

Οι γονείς/κηδεμόνες των υποψήφιων μαθητών, θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής, για τη φοίτηση στο Μουσικό Σχολείο της περιοχής όπου κατοικεί ο/η υποψήφιος/α, από τις 13 Μαΐου έως τις 31 Μαΐου 2023 και ώρα 14:00.

Η ηλεκτρονική αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα παρακάτω έγγραφα:

(1) Λογαριασμό ύδρευσης ή ρεύματος ή τηλεφώνου ή άλλο αποδεικτικό το οποίο να αποδεικνύει τη διεύθυνση της μόνιμης κατοικίας του/της υποψήφιου/ας.
(2) Αντίγραφο της ταυτότητας των γονέων/κηδεμόνων.
(3) Δικαστική απόφαση (προσωρινή διαταγή, απόφαση ασφαλιστικών μέτρων, οριστική δικαστική απόφαση) στην περίπτωση που δεν υπάρχει η απαιτούμενη συναίνεση των δύο γονέων/κηδεμόνων για τη συμμετοχή στις εξετάσεις.

Η ηλεκτρονική αίτηση θα αποστέλλεται στη διεύθυνση: mail@lyk-mous-mytil.les.sch.gr

Για πληροφορίες που αφορούν την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι γονείς/κηδεμόνες, μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο Μουσικό Σχολείο.

Στην περίπτωση δε που προκύψουν δυσκολίες στην ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούσαν να προσέλθουν στο χώρο του Σχολείου, εφόσον προηγηθεί τηλεφωνική συνεννόηση με τη Διεύθυνση του Σχολείου.

Η αίτηση εγγραφής καθώς και η εγκύκλιος που ορίζει τη διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στην Α’ γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων και τα έγγραφα που οφείλουν οι γονείς/κηδεμόνες να προσκομίσουν, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Σχολείου: https://msm.aegean.gr

Για τις ημερομηνίες των εξετάσεων θα υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 22510-25797 και 22510-45784
Διεύθυνση Μουσικού Σχολείου Μυτιλήνης: Ο.Α.Ε.Δ Κτήριο Παναγιούδα

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο