ΠΒΑ | Το καθεστώς χορήγησης νέων αδειών φύτευσης αμπελώνων με οινοποιήσιμες ποικιλίες

Η Αντιπεριφέρεια Πρωτογενούς Τομέα/ Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας ενημερώνει τους αμπελουργούς της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου και Λήμνου ότι ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για τη χορήγησης νέων αδειών  φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για το έτος 2024 με καταληκτική ημερομηνία την 26 η Απριλίου 2024.

«Καθεστώς  χορήγησης  νέων αδειών  φύτευσης   αμπελώνων  με  οινοποιήσιμες ποικιλίες: έναρξη   υποβολής αιτήσεων για το έτος 2024»

Η εφαρμογή του καθεστώτος αδειοδότησης νέων φυτεύσεων για το έτος 2024 θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την υπ αριθμ. 916/102034/08-04-2024 ΥΑ με την οποία καθορίζονται η διαδικασία των αιτήσεων, τα κριτήρια επιλεξιμότητας και προτεραιότητας, καθώς και η διαδικασία ενστάσεων, όπως προβλέπονται στο άρθρο 64 παρ. 1 και 2, του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1308/2013. 

 Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται από τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς (νομικά ή φυσικά πρόσωπα) μόνο μέσω της Ψηφιακής Υπηρεσίας Υποβολής Αιτήσεων Νέων Φυτεύσεων του ΥΠΑΑΤ.  

 Κατά την υποβολή της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τίτλο κατοχής (ενοικιαστήριο για τα ενοικιαζόμενα ή Ε9 για τα ιδιόκτητα) και συντεταγμένες (Χ,Υ), μόνο σε ΕΓΣΑ’87 της πλήρους περιμετρικής αποτύπωσης (όλων των κορυφών) κάθε τεμαχίου προς αδειοδότηση καθώς και των δικαιολογητικών για την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλεξιμότητας και προτεραιότητας.

 Ελάχιστο όριο αιτούμενης έκτασης για άδεια νέας φύτευσης ορίζεται το ένα στρέμμα το οποίο πρέπει να αντιστοιχεί σε ένα αγροτεμάχιο. Σε αγροτεμάχια έκτασης μικρότερης του ενός στρέμματος δεν χορηγείται άδεια.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας Καλλονής στο τηλέφωνο 22530-22565 και στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας Λήμνου στα τηλ. 2254351242-2254351244 και 2254351247.

Εκ μέρους της Περιφερειακής Αρχής
η αρμόδια Αντιπεριφερειάρχης
Πρωτογενούς Τομέα
Αναστασία Αντωνέλλη

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο